افزونه جلالی را نصب کنید.

داراییهای

24دی
رئیس کمیته مدیریت دارایی‌های فکری معرفی شد

رئیس کمیته مدیریت دارایی‌های فکری معرفی شد

دکتر حسین رضایی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیته مدیریت دارایی‌های فکری دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب شد.