افزونه جلالی را نصب کنید.

خیلی

11بهمن
پهلوی به روایت پهلوی| شاه: افکارسنجی‌ها غلط کرده‌اند، ما خیلی هم محبوبیم!

پهلوی به روایت پهلوی| شاه: افکارسنجی‌ها غلط کرده‌اند، ما خیلی هم محبوبیم!

باگذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قلم‌های تحریف‌گر وابسته به رژیم پهلوی و حامیان صهیونیست آنها با ترسیم چهره‌ای غیرواقعی از وجهه بین‌المللی رژیم شاه تلاش دارند این گونه القا کنند که با انقلاب اسلامی جایگاه بین‌المللی ایران تنزل پیدا کرده است. در حالی که مروری بر گزارش‌های موجود از جمله یادداشت‌های اسدالله عَلَم، وزیر درباره پهلوی که زمانی نخست‌وزیر او هم بود، نشان می‌دهد رژیم پهلوی از نظر افکار عمومی جهانی، رژیمی منحط و از لحاظ دوستانش حکومتی غیرقابل دفاع بود که البته منافع نامشروع آنان ایجاب می‌کرد از آن رژیم همواره حمایت کنند.