افزونه جلالی را نصب کنید.

خیر مدرسه ساز

26دی
کلنگ زنی احداث سه فضای آموزشی در مهاباد
به همت خیران انجام شد؛

کلنگ زنی احداث سه فضای آموزشی در مهاباد

کلنگ احداث سه پروژه آموزشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی که قرار است به همت خیران در مهاباد ساخته شود بر زمین کوبیده شد.

11تیر
خیرین مردم را به مدرسه سازی تشویق کنند

خیرین مردم را به مدرسه سازی تشویق کنند

«ادیک مجنونیانس» یکی از افزون بر 330 خیر مدرسه ساز آذربایجان غربی است که مدیرعاملی شرکت «ارومیه شن ریز» را از سال 1346 بر عهده دارد و در حال حاضر این نیکوکار 70 ساله ارومیه ای پیمانکاری پروژه 76 کیلومتری راه آهن ارومیه تا شیربلاغ و نقده تا مهاباد را بر عهده دارد.