تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

خون آلوده

11تیر
«دولت فرانسه» گرگ در لباس میش

«دولت فرانسه» گرگ در لباس میش

نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس وحضور و فعالیت این گروه در فرانسه تنها نقطه ابهام در روابط ایران و فرانسه نیست و نگاهی گذرا به تاریخچه اقدامات ضد ایرانی فرانسه در سالهای گذشته قابل توجه است.