پایگاه تحلیلی خبری آذربایجانغربی \\\\\\\\\\\\

جسد

فرماندار شاهین دژ خبر داد:

فرماندار شاهین دژ گفت: هویت جنازه کشف شده در حوالی روستای خلوت شاهین دژ قابل تشخیص نبود.

تاریخ انتشار :جمعه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

آخرین اخبار

پنج شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ویژه نامه