نود ارومیه گزارش؛

بهره برداری سیاسی از تیم فوتبال ۹۰ ارومیه

با توجه به درخشش تیم فوتبال ۹۰ در هفته های گذشته افراد سیاسی به دنبال بهره برداری از این تیم هستند.

ادامه مطلب ...