تاریخ : سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰

بیانات

19فروردین
امام جواد(ع) مانند دیگر ائمۀ معصومین برای ما اسوه، مقتدا و نمونه است

امام جواد(ع) مانند دیگر ائمۀ معصومین برای ما اسوه، مقتدا و نمونه است

بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ جایگاه والای امام جواد(ع) : ” امام جواد(ع) مانند دیگر ائمۀ معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است.”