تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱

اعتیاد اینترنتی

16دی
کاهش تعاملات اجتماعی در سایه فضای مجازی/ معتاد اینترنتی نیز یک بیمار است

کاهش تعاملات اجتماعی در سایه فضای مجازی/ معتاد اینترنتی نیز یک بیمار است

اینترنت طی سال های اخیر چنان در جامعه جوان مورد توجه قرار گرفته است، شاید بتوان گفت این محبوبیت موجب شده تا بسیاری از ارتباطات اجتماعی جوانان دستخوش ناملایماتی شود و آن ها را غرق در دنیای فضای مجازی و به دور از زندگی اجتماعی و فرصت هاشی شغلی کند.