تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱

اشتغال ضعیف

10اردیبهشت
دیپلماسی گردشگری حلقه مفقوده توسعه صنعت توریسم در آذربایجان غربی/ عدم وجود نقدینگی عمده دلیل کاهش اشتغال در بخش صنعت

دیپلماسی گردشگری حلقه مفقوده توسعه صنعت توریسم در آذربایجان غربی/ عدم وجود نقدینگی عمده دلیل کاهش اشتغال در بخش صنعت

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با انتقاد از ضعیف بودن دیپلماسی گردشگری در راستای جذب گردشگر خارجی گفت: مهم ترین دلیل کاهش اشتغال در بخش صنعت عدم وجود نقدینگی بود.