تاریخ : دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

ارومیهچغندر قند

29اردیبهشت
نابودی دریاچه ارومیه، به بهای تداوم کشت چغندرقند!

نابودی دریاچه ارومیه، به بهای تداوم کشت چغندرقند!

پنج سال قبل، با روی کار آمدن روحانی، نجات دریاچه ارومیه یکی از اولویت های اصلی دولت او عنوان شد، اما طی این سال ها علی رغم تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه و صرف هزینه هایی قابل توجه هنوز این دریاچه در مسیر نجات قرار نگرفته است.