تاریخ : سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱

اجتماع بزرگ غدیریون در چالدران برگزار شد

31مرداد
اجتماع بزرگ غدیریون در چالدران برگزار شد

اجتماع بزرگ غدیریون در چالدران برگزار شد

اجتماع بزرگ غدیریون با حضور اقشار مختلف مردم در چالدران برگزار شد.