تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱

آشتیناپذیر

24دی
مرز مدیریت آشتی‌پذیر و مدیریت آشتی‌ناپذیر

مرز مدیریت آشتی‌پذیر و مدیریت آشتی‌ناپذیر

شهید کاظمی به همان شدتی که در برابر پایین‌دستان رزمنده و بسیجی، نرم‌خو، ملایم و حمایت گر بود، در هنگامه بحث و مجادله بر سر طرح‌های عملیاتی و انتخاب فلش حمله علیه دشمن بعثی، سرسختانه، قاطع و غیراحساسی رفتار می‌کرد.