تاریخ : دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

آسایار

04مهر
راه اندازی سامانه آسایار در اورژانس پلدشت
مدیر شبکه بهداشت و درمان پلدشت خبر داد:

راه اندازی سامانه آسایار در اورژانس پلدشت

شاهی از راه اندازی سامانه اتوماسیون آسایار در مرکز اورژانس پلدشت خبر داد.