پایگاه تحلیلی خبری آذربایجانغربی \\\\\\\\\\\\

آذرآبادگان

آذرآبادگان
مدیرکل آموزش آذرآبادگان خبر داد؛

مدیرکل آموزش موسسه آموزش عالی آذرآبادگان گفت: طی ۱۱ سال فعالیت موسسه آموزش عالی آذرآبادگان، تا کنون بیش از ۹ هزار دانشجو در این دانشگاه اشتغال به تحصیل داشته و فارغ التحصیل شدند.

تاریخ انتشار :پنج شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۶
شنبه, ۲ تیر , ۱۳۹۷

آخرین اخبار

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

ویژه نامه