تاریخ : یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹

دسته بندی عکس: عمومی

وفات حضرت معصومه (س) ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۵۱

وفات حضرت معصومه (س)

تشییع پیکر شهید جهان آرا ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۳

تشییع پیکر شهید جهان آرا