آرشیو شهرستان ها

۱٥۰ زائر راهیان نور استان قم بە مناطق عملیاتی سردشت وارد شدند

مسئول اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاە سردشت گفت: ۱۵۰ زائر راهیان نور استان قم که متشکل از ۵۰ نفر دانشجو و ۱۰۰ نفر سایر اقشار بودند از یادمان های مناطق عملیاتی سردشت بازدید کردند.

ادامه مطلب ...