آرشیو اخبار ویژه 2

قدرت خرید کاریکاتور

قدرت خرید در حال سقوط آزاد

کاریکاتور طراحی شده توسط یکی از هنرمندان تکابی در خصوص قدرت خرید مردم که در حال سقوط آزاد است، تقدیم مخاطبان می شود.

ادامه مطلب ...