آرشیو شهرستان ها

بانوی ورزشکار موفق و قهرمان میاندوآبی:

حجاب و عفت؛ زینت قهرمانی بانوی ورزشکار ایرانی/ حضور با حجاب نوعی تبلیغ فرهنگ و اعتقاد ملی به دنیا است

بانوی ورزشکار موفق و قهرمان میاندوآبی گفت: حجاب و عفت، زینت قهرمانی بانوی ورزشکار ایرانی است و  بانوان ورزشکار ایرانی بارها ثابت کرده اند که زن ایرانی می تواند موفق باشد و حجاب هم داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مدیر حوزه علمیه خوی :

حجاب ضامن امنیت و سلامت جامعه است

مدیر حوزه علمیه خوی گفت: باید توجه داشت جهاد فقط شمشیر به دست گرفتن نیست شما بانوان امروز مسئولیت بزرگی بر عهده دارید و آن حفظ حجاب است.

ادامه مطلب ...