چهارشنبه سوری
پوستر اختصاصی اروم نیوزٍ؛

پوستر اختصاصی اروم نیوز با عنوان «چهارشنبه سوزی» با مضمون توجه بیشتر به ایمنی در شب چهارشنبه آخر سال پیش روی شماست.

تاریخ انتشار :یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
یکشنبه, ۲۷ اسفند , ۱۳۹۶ | Sunday, 18 March

آخرین اخبار