آرشیو گرافیک

اختصاصی؛

گرافیک/ فرمانده مردمی

طرح گرافیکی با موضوع خدمت فرمانده سپاه چایپاره به مردم مناطق محروم پیش روی مخاطبان عزیز قرار دارد.

ادامه مطلب ...
قدرت خرید کاریکاتور

قدرت خرید در حال سقوط آزاد

کاریکاتور طراحی شده توسط یکی از هنرمندان تکابی در خصوص قدرت خرید مردم که در حال سقوط آزاد است، تقدیم مخاطبان می شود.

ادامه مطلب ...