آرشیو فیلم

اختصاصی اروم نیوز

فیلم/ مستند حلال چؤرک (نان حلال) ـ ۲

مستند زیر با عنوان«حلال چؤرک» فعالیت روزمره اهالی ارومیه در مشاغل سخت را به تصویر می کشد. دومین قسمت از این مستند در نجّار خانا تهیه شده است.

ادامه مطلب ...