آرشیو فیلم

سیب ارومیه ـ اروم نیوز اختصاصی؛

فیلم/ سیب ارومیه؛ قربانی دعوای سیاسی مسئولین و نمایندگان

سیب ارومیه در حالی وضعیت اسفناک و ناگواری را پشت سر می گذارد که مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها به دلایل سیاسی و با اغراض جناحی به دنبال متهم کردن همدیگر در خصوص این وضعیت هستند.

ادامه مطلب ...