∴ انیمیشن خط سرخ شهادت منتشر شد

انیشمین “خط سرخ شهادت” که در آن به موضوع شهادت پرداخته شده است توسط مرکزی متنای فضای مجازی بسیج منتشر شد.

 

لینک کوتاه مطلب : http://uromnews.ir/?p=336182

∴ دیدگاه کاربران
∴ اخبار شهرستانها
∴ تبلیغات