اندازه فونت : +

به گزارش اروم نیوز به نقل از  زرین خبر، میاندوآب به عنوان یک شهر مهم در جنوب آذربایجان غربی، و پل ارتباطی چهار استان در شمال غرب کشور است.

از جمله موضوعات مطرح در شهرسازی مساله سیمای ظاهری و منظر عینی شهر ها است که ذهنیت شهروندان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و بسیاری ازعناصر طراحی شهری شامل خوانایی ، تصویر ذهنی، امنیت ،ایمنی،تناسبات بصری را به دنبال دارد وبا توجه به موقعیت جغرافیایی میاندوآب و عبور روزانه هزازان مسافر از این شهر، می تواند از اهمیت بسیاری در این شهر برخوردار باشد.

بنا بر تعریف متخصصان، شهر زیبا، شهری است که در آن بین سه عنصر انسان، طبیعت و کالبد شهر تعادل ایجاد شود و این همان موضوعی است که در شهرسازی در سیما و منظر شهری  خودنمایی می کند.

باید به این نکته توجه داشت، آنچه به شهر هویت می‌بخشد برداشت‌هایی است که ساکنان شهر از محیط اطراف خود دارند؛ بدین معنی که مفهوم هویت با کیفیت زندگی در شهر ارتباط دارد و حوزه خصوصی و حوزه عمومی زندگی دو بخش کلان هر شهر هستند.

اما این روزها دیگر رنگ و بویی از میاندوآبی که سرسبزی و طراوات از در و دیوارش نمایان بود، میاندوآبی که می شد حس خوب زندگی را در آن تجربه کرد، میاندوآبی که جلوه زیبای نور را در زرینه رودش می شد تماشا کرد، نیست.

منظر شهری میاندوآب با وجود آن که نخستین جلوه از این شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان والبته مسافران ورهگذران باقی می ماند دو سه سال است  که از چشم برنامه ریزان و و مدیران شهری دور مانده است.

این روزها آنچه بیشتر به نظر می‌رسد این است که باید به حوزه زیباسازی شهری در ابعاد مختلف مانند چراغانی، رنگ آمیزی دیوارها و ایجاد طرح های مختلف در در و دیوار شهر توجه کرده و باید گفت میاندوآب، دوباره نیازمند عمل زیبایی است.

البته این را نیز نباید فراموش کرد که دستیابی به منظر شهری مطلوب تنها در گرو همکاری و تعامل مشترک بین مردم و مسئولین شهری امکان پذیر است، چراکه زمانیکه مردم خود را در بطن توسعه و تغییر حس نمایند و نیز بواسطه ایجاد حس تعلق به مکان روند تغییر و تحول و توسعه و تاثیر بر زیبا سازی منظر و چهره شهری سریعتر پیش خواهد رفت.

انتهای پیام/

لینک کوتاه مطلب : http://uromnews.ir/?p=322776

مطالب مرتبط