اندازه فونت : +

به گزارش اروم نیوز، تصاویری از این راهپیمایی را مشاهده می کنید: