اندازه فونت : +
اختصاصی؛

گرافیک/ فرمانده مردمی

طرح گرافیکی با موضوع خدمت فرمانده سپاه چایپاره به مردم مناطق محروم پیش روی مخاطبان عزیز قرار دارد.

به گزارش اروم نیوز، اردوی جهادی ساخت خانه محروم برای خانواده های بی بضاعت در روستای زنگلان سفلی با حضور گروه جهادی عاشقان ثارالله به سرگروهی سرهنگ پاسدار علی حیرانی برگزار شد.

مطالب مرتبط