اندازه فونت : +

به گزارش اروم نیوز، یکی از هنرمندان جوان تکابی گرافیکی را با مضمون استعفای وزیر امور خارجه طراحی کرده است.