اندازه فونت : +
22 بهمن

به گزارش اروم نیوز، کلیپ زیر تصاویر هوایی از راهپیمایی ۲۲ بهمن ارومیه را نمایش می دهد.

مطالب مرتبط