اندازه فونت : +

به گزارش اروم نیوز، بارش برف از صحرگاه امروز در ارومیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.