اندازه فونت : +

به گزارش اروم نیوز، موشن گراف فتنه تحریم ساز نگاهی به اثرات زیان بار فتنه سال ۸۸ در حوزه اقتصادی کشورمان در سطح بازارهای بین المللی دارد.

سازمان فضای مجازی بسیج این موشن گراف را تولید و منتشر کرده است.

* منبع: دانا