اندازه فونت : +
شکرنیا
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی:

انقلاب اسلامی نمودی جهانی داشته است/ عدم وجود سندی برای مقایسه شرایط قبل و بعد از انقلاب

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی نمودی جهانی داشته، گفت: سندی برای مقایسه شرایط قبل و بعد از انقلاب در دسترس نمی باشد.

به گزارش اروم نیوز، محسن شکرنیا در کمیته تشکیل نمایشگاه و تدوین کتابچه دست آوردهای چهل سال انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی، انقلاب اسلامی نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه آثار و جلوه های آن در خارج از مرزهای بین المللی نیز نمود پیدا کرده است.
وی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین پدیده قرن و عصر اخیر است، افزود: اما آنگونه که باید نمود و تاثیرات انقلاب اسللامی به نسل های سوم و چهارم منتقل نشده و نمود نداشته است.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، با بیان اینکه امروز در بین آثار انقلاب اسلامی سندی برای بیان وضعیت های اجتماعی اوضاع قبل و بعد از انقلاب وجود ندارد، عنوان کرد:امروز جمهوری اسلامی با کشورهای توسعه یافته مقایسه شده و رتبه بندی ایران در قبل و بعد از انقلاب مورد توجه قرار می گیرد.
وی، با اشاره به وظایف کمیته خاطرنشان کرد: این کمیته به اندازه چندین بزابز دیگر کمیته های فعال ستاد گرامیداشت ارزش و مشغله دارد.
شکرنیا، تصریح کرد: امیدواریم و درصدد هستیم تمام نهاد ها و دستگاه های استان از نظر ارائه اطلاعات به موقع سرعت عمل و دقت داشته باشند.