اندازه فونت : +
رزمایش خدمت

به گزارش اروم نیوز، رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج با حضور اعضای گردان های بیت المقدس و گروه های جهادی در سراسر آذربایجان غربی برگزار شد.

 

مطالب مرتبط