اندازه فونت : +
ارز قاچاق
یادداشت؛

مشکل در نظام اقتصاد سیاسی است نه افراد!

انتخاب های بد تا حدود زیادی محصول نظام دموکراتیک اقتصاد سیاسی کشور است که در آن تلاقی نظام سیاسی و اقتصادی تولید رانت می کند و بر بازیگران آن فشار می آورد که برای حفظ در قدرت، دست به لابی گری بزنند.

به گزارش اروم‌نیوز، یادداشت زیر به قلم «محمدجواد توکلی» از اقتصاددانان برجسته و در خصوص وضعیت امروز کشور منتشر می شود:

اینکه رئیس بانک مرکزی تصمیم اشتباه می‌گیرد، نماینده مجلس قانون نامناسب تصویب می کند، به این خاطر نیست که الزاما این‌ها افراد بدی هستند.

انتخاب های بد تا حدود زیادی محصول نظام دموکراتیک اقتصاد سیاسی کشور است که در آن تلاقی نظام سیاسی و اقتصادی تولید رانت می کند و بر بازیگران آن فشار می آورد که برای حفظ در قدرت، دست به لابی گری بزنند.

این یافته اقتصاددانان بزرگی همچون ارو و بوکانان است که به تحلیل مشکل انتخاب عمومی پرداختند.

در غرب این مشکل را تا حدودی با دیکتاتوری حزب حل کردند، حزب بدنه کارشناسی دارد که بلندمدت و ملی فکر می کند، نه اینکه مثل نماینده یک شهر کوچک کوتاه‌مدت و منطقه ای و حتی شخصی فکر کند. هرچند حزب هم مشکلاتی همچون وابستگی تامین مالی به ثروتمندان را دارد، حداقل بخشی از مشکلات انتخاب عمومی را حل کرده است.

اگر ما بخواهیم مشکلاتمان را ریشه‌ای حل کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه الگوی حکمرانی اقتصاد سیاسی مان را ارتقا بدهیم، حالا یا با حزب، یا با مجلس تخصصی و یا هر روش دیگر.

اگر این اقدام نشود، باز هم نماینده درگیر لابی‌گری با وزیر و رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه می شود که منابع را به سمت حوزه انتخابیه خودش بکشد، دولتی‌ها هم برای گریز از سؤال و استیضاح درگیر همین ماجرا می‌شوند.

در این حالت نه برنامه توسعه‌ای اجرا می‌شود و نه اسناد بودجه عملی می‌شوند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/