∴ پوستر / وضعیت قرمز پدیده گرد و غبار در خوزستان

پوستر اختصاصی اروم نیوز؛

بر اسـاس نمـودار های سازمان هواشناسی و سامانه پایش کیفی هوای کشور آب و هوای استان خوزستان در شرایط خطرناک قرار گرفته است و این موضوع باعث شده است تا مردم این روز ها را به سختی بگذرانند.

بر اسـاس نمـودار های سازمان هواشناسی و سامانه پایش کیفی هوای کشور آب و هوای استان خوزستان در شرایط خطرناک قرار گرفته است و این موضوع باعث شده است تا مردم این روز ها را به سختی بگذرانند. تمـام اقداماتـی که امروز دولت در این باره انجام می دهد اقدامات درمانی است، دولت هیـچ اقدامی در پیشگیری از پدیده ریزگردها در این استان انجام نداده اسـت و باید اقدامـات پیشگیری از سوی دولت در این باره آغاز شود که متاسفانه این امر تاکنون رخ نـداده است.

لینک کوتاه مطلب : http://uromnews.ir/?p=276992

∴ دیدگاه کاربران
∴ اخبار شهرستانها
∴ تبلیغات