پوستر اختصاصی اروم نیوز؛

پوستر اختصاصی اروم نیوز در مورد نقص فنی هواپیمای ATR پیش روی شماست.

اخبار مرتبط

نظرات

آخرین اخبار