اندازه فونت : +

به گزارش اروم نیوز، طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی در بهار ۹۶ طبق جدول زیر است.