∴ صرفه جویی ۷۲میلیون متر مکعب آب مصرفی کشاورزی با اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: با اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهد صرفه جویی ۷۲میلیون متر مکعب آب مصرفی کشاورزی هستیم.

به گزارش اروم نیوز، کریم زاده در نشست خبری تشریح عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط در طرح احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای احیای دریاچه ارومیه گفت: از ۲۷ راهکار احیای این دریاچه ۶ مورد آن مربوط به این سازمان است.
وی تهیه نقشه کاداس اراضی حوزه دریاچه ارومیه، کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش و آگاه سازی جوامع محلی جهت جلب مشارکت در احیای دریاچه ارومیه، موضوع الگوی کشت در استان و اجرای روش های مربوط به مصرف بهینه آب در حوزه دریاچه ارومیه را از مجموع وظایف و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان برای احیای دریاچه ارومیه برشمرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: تخصیصی که در ۳ سال گذشته برای مجموعه جهادکشاورزی در جهت اجرای این شش وظیفه البته منهای وظیفه سازمان جنگلها و آبخیزدای کشور صورت گرفته ۱۶۲ میلیارد تومان از محل منابع ملی سنواتی خود و ستاد احیای دریاچه ارومیه بود.
کریم زاده افزود: در قبال این مبلغ تا به امروز ۱۴ هزار هکتار از اراضی واقع در حوزه دریاچه ارومیه در ۹ شهرستان واقع در حوزه دریاچه ارومیه روش های نوین آبیاری اجرا کرده ایم.
به گفته کریم زاده ۱۴ هزار هکتار اراضی واقع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه برای روش های نوین آبیاری یعنی در باغات بصورت قطره ای و در اراضی زراعی آبیاری بارانی و در بعضی محل ها در سال گذشته نوار طیف و آبیاری زیرسطحی انجام شد.
وی تصریح کرد: ۴۱۴ هزار کیلومتر انتقال آب با لوله را نیز که یکی از برنامه های کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است برای جلوگیری از هدر رفت آب اجرا کردیم.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: در راستای اجرای این طرح ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه برابر محاسبات مشاورین و ناظرین مربوطه ۷۲ میلیون متر مکعب آب مصرفی کشاورزی صرفه جویی شده است.

لینک کوتاه مطلب : http://uromnews.ir/?p=264031

∴ دیدگاه کاربران
∴ اخبار شهرستانها
∴ تبلیغات