∴ چندنمونه از شکایت های عجیب یونسکو از کشورهای پذیرنده ۲۰۳۰

داده نمای اختصاصی اروم نیوز؛

کمیته رفع تبعیض در یونسکو در سال های گذشته در قالب ۲۰۳۰ به کشورهای پذیرنده این سند ایراداتی وارد کرده است که برخی از آنها در اینجا آمده است.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را که نتیجۀ یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ ۲۰۱۶ مد نظر داشته باشند.کمیته رفع تبعیض در یونسکو در سال های گذشته در قالب ۲۰۳۰ به کشورهای پذیرنده این سند ایراداتی وارد کرده است که برخی از آنها در جدول زیر آمده است.

لینک کوتاه مطلب : http://uromnews.ir/?p=262947

∴ دیدگاه کاربران
∴ اخبار شهرستانها
∴ تبلیغات