اندازه فونت : +
گزارش تصویری/

حماسه حضور (۲)

مردم ارومیه از صبح امروز تا آخرین لحظرات اتمام زمان رای گیری در ضعب اخد رای حاضر هستند.